K&B SHOP ONLINE

Địa chỉ: 72 Đường N3, Khu Phố Thống Nhất 1, Thị Xã Dĩ An, Bình Dương
Phone: 094.940.1345
Email: kstranthuong@gmail.com
Website: http://kbshop.vn
Facebook: http://facebook.com/kbshopkb